petak, 4. siječnja 2013.

Posjet Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika

PIŠE Josip Nižetić
Ispravila: Sagita Mirjam Sunara, doc.
Korektura: mr. sc. Nikolina Uroda, viša kustosica (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika)
Fotografije: S. M. Sunara


U Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika bio sam 2010. godine. Sudjelovao sam u radionici klesanja kamena koju je muzej organizirao u sklopu Međunarodnog dana muzeja. Sa mnom je bio još jedan učenik iz Klesarske škole Brač. Posjetiteljima smo pokazivali ručnu obradu kamena, onako kako se to radilo u davna vremena. Prezentirali smo izradu replika starohrvatskih pletera, izradu glava prema gipsanom modelu (prenošenje točaka kopirkom), izradu rozeta... Sve smo radili ručno, objašnjavajući pritom kojim se alatima služimo, kako se oni izrađuju, za što se koriste i kako su se s vremenom razvijali. Htjeli smo pokazati da se vještina klesanja sačuvala do današnjih dana te da još uvijek ima dobrih klesara.

Djelatnici muzeja tada su nas srdačno primili pa me jako obradovala vijest da ćemo u sklopu kolegija Metode istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji obići stalni postav MHAS-a te posjetiti restauratorsku radionicu i odjel za dokumentaciju. Posjet je organizirala naša nastavnica Sagita Mirjam Sunara, a kroz muzej nas je provela mr. sc. Nikolina Uroda, viša kustosica.

Mr. sc. Nikolina Uroda

Gospođica Uroda nas je dočekala pred ulazom u muzej. Ondje nam je održala kratko predavanje o povijesti MHAS-a i pokazala replike ostataka najvažnijih starohrvatskih crkvica na velikoj travnatoj površini istočno od muzejske zgrade. Nakon toga nas je provela kroz muzej.Izložba "Crkvine – Cista Velika"

U prostoru namijenjenom povremenim izložbama trenutno su prezentirani rezultati istraživanja arheološkog lokaliteta Crkvine u naselju Cista Velika. Autor izložbe je kustos Ljubomir Gudelj.

Najstariji nalazi datiraju iz prapovijesti, a pronađeni su u nekadašnjoj krškoj lokvi. U razdoblju antike na ovome se mjestu grade profane zgrade. Na ruševinama antičkih građevina, pak, podignute su ranokršćanske i ranosrednjovjekovne sakralne građevine oko kojih su se vršili ukopi.Zanimljiv je način na koji su na izložbi prezentirani pokretni nalazi. Kamene urne, primjerice, nisu rekonstruirane. Nedostajući dijelovi izvedeni su u gipsu, a kameni ulomci s njima su povezani tako da ih se nakon izložbe može lako odvojiti. Cilj je bio dočarati posjetiteljima kako je urna izvorno izgledala, bez zadiranja u izvorne fragmente. S druge strane, keramičko posuđe je rekonstruirano ako je za to bilo dovoljno podataka. Nadomješteni dijelovi, međutim, bojom se razlikuju od originala.

Zanimljivija od nalaza bila su objašnjenja i anegdote koje nam je gospođica Uroda ispričala. Objasnila nam je da riječ sarkofag na starogrčkom znači  "jedač mesa". Novac koji se pronađe prilikom arheološkog istraživanja olakšava dataciju nalaza. Arheološka istraživanja nekoć su vodili svećenici, a osobito zaslužan bio je don Lovro Katić, arheolog i povjesničar. Poganske su predmete naši preci obilježavali znakom križa da bi ih "pokrstili".

Najviše mi se svidjela priča o cestama. S gradnjom pravih cesta započeli su Rimljani. Te su se ceste nastavile koristiti u ranom srednjem vijeku i tako sve do Napoleona, kada ponovo počinje ozbiljnija cestogradnja. Francuzi su koristili magarce za određivanje najkraće trase ceste; pustili bi magarca da sam dođe do nekog mjesta, a onda bi izgradili cestu po ruti kojom je magarac prošao.

Zanimljiv mi je bio i podatak da je nošenje hlača preuzeto od barbara u kasnoj antici, dakle u 4. ili 5. stoljeću.

Stalni postav

Muzej hrvatskih arheoloških spomenika čuva vrijednu građu. Među kamenim spomenicima u prostranoj dvorani na prvome katu izdvaja se krstionica s natpisom u kojem se spominje knez Višeslav. Krsni je zdenac služio za pokrštavanje odraslih osoba uranjanjem. Zanimljiva mi je bila i kopija Bašćanske ploče, pisanoga spomenika opata Držihe iz Baške na otoku Krku (darovnica zemlje za gradnju crkve), kao i rekonstruirani sarkofag kraljice Jelene iz 10. stoljeća s nadgrobnim natpisom koji je bio razlomljen u stotinjak komada. Tekst natpisa rekonstruirao je don Frane Bulić.Na kamenim spomenicima uočavaju se stare restauratorske intervencije. Kod nekih ciborija i oltarnih pregrada nedostajući dijelovi nadomješteni su betonom. To mi se nije svidjelo, jer smatram da kamen treba restaurirati istim materijalom, tj. kamenom.

Nakit, oružje i predmeti svakodnevne upotrebe izloženi su na drugome katu muzeja. Pored njih su crteži koji prikazuju izvorni izgled predmeta ili način na koji je predmet bio korišten. Tu nalazimo avarske matrice, novac koji su ljudi skrivali u nadi da će se jednom po njega vratiti, karolinške mačeve i ostruge iz grobova u Biskupiji i Koljanima, sljepoočničarke iz ženskih grobova s lokaliteta iz okolice Knina, čak i jednu malu pozlaćenu kadionicu koja je vjerojatno pripadala nekome misionaru i služila kao "putna" kadionica.Zanimljivo je bilo vidjeti kako su pojedini predmeti izrađeni. Neke su ostruge, primjerice, ukrašene tehnikom tauširanja. Nikolina nam je objasnila da se radi o umetanju srebrnih niti u željezo.


Na drugome katu muzeja izložene su i gipsane makete sakralnih građevina.Restauratorska radionica za kamen 

U restauratorskoj radionici za kamen dočekao nas je muzejski restaurator Dalibor Popovič. Pokazao nam je kako se kamen buši, kako se radi s pneumatskim alatima te kako se spajaju razlomljeni kameni spomenici. Više je puta naglasio da trebamo čuvati svoje zdravlje i koristiti zaštitnu opremu. Na kraju su nam on i gospođica Uroda objasnili kako se dokumentira muzejska građa te pokazali obrazac u koji restauratori unose podatke o svojim zahvatima. Neki od nas okušali su se u radu s pneumatskim dlijetom i bušilicom za kamen.
Odjel za dokumentaciju

Rad odjela za dokumentaciju predstavile su nam Maja Marković i Nada Šimundić-Bendić. Pokazale su nam totalnu stanicu za geodetska mjerenja, instrument koji koriste za izradu nacrta arheoloških lokaliteta. Crtanje rade ručno (crtanje olovkom, tuširanje) ili kompjuterski (u AutoCAD-u i drugim programima). Nakon toga smo vidjeli crteže keramičkog posuđa. Istraživačima su osobito važni vertikalni presjeci predmeta.

Posao muzejskoga crtača, vidjeli smo, iziskuje mnogo strpljenja i truda.Posjet muzeju zaključili smo zajedničkom fotografijom s višom kustosicom Nikolinom.

Za čitanje i istraživanje (5. dio)

PIŠU Anja Mihotović i Ana Marija Šćepanović
Ispravila i dopunila: Sagita Mirjam Sunara, doc.

Paper Through Time
[Papir kroz vrijeme]

Između 2007. i 2010. godine profesor Timothy Barrett i njegov tim nedestruktivnim su metodama ispitali uzorke 1578 papira izrađenih u razdoblju od 14.  do 19. stoljeća. Papiri pripadaju zbirci Knjižnice Newberry iz Chicaga i Knjižnice Sveučilišta u Iowi, a ispitivani su tehnikom rendgenske fluorescentne analize (XRF) i uz pomoć UV-VIS-NIR spektrofotometra. Provedeno istraživanje imalo je nekoliko ciljeva: produbiti znanje o materijalima i tehnikama koji su se koristili za izradu papira, utvrditi kako promjene tih materijala i tehnika utječu na stabilnost i trajnost papira, odrediti treba li mijenjati materijale i metode koji se koriste u testovima ubrzanog starenja, kod tzv. mokrog čišćenja te u ručnoj i strojnoj proizvodnji "trajnih" papira i, naposljetku, pružiti konzervatorima-restauratorima nove informacije ili smjernice koje će im olakšati donošenje odluka o restauratorskom zahvatu i(li) čuvanju papirne građe. Rezultati istraživanja predstavljeni su na internetskoj stranici Paper Through Time.

Početna stranica

Sadržaj stranice strukturiran je poput znanstvenog rada. Izborna traka podijeljena je u 14 kategorija: početna stranica, pregled projekta i popis autora, ciljevi projekta, pozadina (europske tehnike izrade papira između 1300. i 1800. godine; prijelaz na tiskarske tehnike), metodologija rada (izbor uzoraka, instrumenti i tehnike, postupak analize, eksperimenti), rezultati, rasprava, zaključci, prijedlozi za daljnja istraživanja, rječnik, dokumentacija (podaci o uzorcima, fotografije itd.), zahvale, prolog i kontakt.

Ispitivanje knjižne građe XRF spektrometrom

Podaci prezentirani na ovoj stranici korisni su ne samo restauratorima papira i arhivske građe, već i proizvođačima arhivskih materijala, povjesničarima koji istražuju povijest knjiga i papira te konzervatorima-znanstvenicima.

Jedna od knjiga koje su obuhvaćene istraživanjem


Natural Fibres
[Prirodna vlakna]

Tekstili oduvijek zauzimaju važno mjesto u čovjekovu životu. U Pakistanu i Meksiku otkriveni su fragmenti pamučnog tekstila koji datiraju iz 5000. godine prije Krista. Najstarija vunena tkanina pronađena je u Danskoj, a potječe iz 1500. godine prije Krista. Prema kineskoj tradiciji, povijest svile započinje u 27. stoljeću prije Krista.

Godina 2009. bila je Međunarodna godina prirodnih vlakana. Tim je povodom pokrenuta internetska stranica Natural Fibres. Konzervatorima-restauratorima najzanimljiviji će biti dio naslovljen 15 prirodnih vlakana koji sadrži prikaz najvažnijih biljnih i životinjskih vlakana.

Početna stranica

Za svako je vlakno navedeno njegovo porijeklo te podaci o proizvodnji i trgovini. Tu su i mikrofotografije vlakna pod različitim povećanjem, kao i primjer njegove primjene.

Podaci o vlaknu svile


Fiber Reference Image Library 
[Referentna zbirka slika tekstilnih vlakana]

Referentna zbirka tekstilnih vlakana, skraćeno FRIL (prema: Fiber Reference Image Library), obuhvaća slike tekstilnih vlakana snimljene primjenom različitih tehnika mikroskopiranja.

Početna stranica

Tekstilna vlakna podijeljena su u tri kategorije: životinjska vlakna, biljna vlakna i vlakna koja su umjetno proizvedena. Unutar tih kategorija vlakna su grupirana prema zbirkama. Za svaku vrstu vlakna naveden je komercijalni naziv, rod i vrsta te porijeklo. Fotografije vlakana snimljene primjenom različitih tehnika mikroskopiranja (u svijetlom i tamnom polju, u polariziranom svjetlu itd.) dragocjena su građa za sve istraživače. Osobito su zanimljivi uzorci s povijesnih tkanina iz Zbirke povijesnih kostima i tekstila Državnog sveučilišta u Ohiu, od svilene haljine iz 18. stoljeća do haljine Y. Saint Laurenta iz sedamdesetih godina 20. stoljeća.

Ova baza podataka može biti od velike pomoći konzervatorima-restauratorima kod identifikacije tekstilnih nositelja. Zanimljiva će biti i drugim stručnjacima koji se bave istraživanjem tekstila i tekstilnih vlakana.

četvrtak, 3. siječnja 2013.

Za čitanje i istraživanje (4. dio)

PIŠE Dorotea Krstić
Ispravila i dopunila: Sagita Mirjam Sunara, doc.


Webexhibits: Pigments through the Ages
[Web izložbe: Pigmenti kroz povijest]

Prve boje dobivene su miješanjem zemlje i ugljena s pljuvačkom ili životinjskom masti. Pigmenti koji se danas koriste predstavljaju remek-djela kemijske industrije. Na stranici Pigmenti kroz povijest mogu se naći podaci o svim povijesno važnim pigmentima, njihovom porijeklu, kemijskom sastavu i primjeni.

Početna stranica

U uvodnom dijelu objašnjava se što je nositelj, kako se priprema podloga za slikanje, kako se radi skica, kako se priprema i nanosi boja, kako se slika lakira... Tu doznajemo da pigmenti u bojama mogu biti vezani različitim vezivima: žumanjkom, uljem, gumi-arabikom...  Vezivo određuje kako se boja "suši". Vodene boje, primjerice, stvaraju čvrsti film isparavanjem vode, dok se kod uljenih boja to događa zbog kemijskih promjena – oksidacijom i polimerizacijom.

Katalog pigmenata daje pregled najvažnijih pigmenata. Uz kratki opis svakog pigmenta navedeno je porijeklo njegova naziva, način dobivanja, kemijski naziv i povijest upotrebe. Tu je i prikaz dobivanja te tehnički podaci (identifikacija, stabilnost itd.).

Katalog pigmenata

Pigmenti se mogu pretraživati prema grupi boja kojoj pripadaju: ljubičasti, plavi, zeleni, žuti, narančasti, crveni, bijeli, smeđi i crni. Na stranici se može vidjeti koji su se pigmenti koristili u određenom povijesnom razdoblju. Za svaki je pigment dan primjer njegove upotrebe u slikarstvu.

Umjetnici koriste različite slikarske tehnike: ulje, akril,  temperu, pastel, akvarel. Na ovoj je stranici svaka tehnika detaljno opisana, od pripreme boje do slikanja.

Slikarske tehnike

Dio naslovljen Pogled izbliza konzervatorima-restauratorima vjerojatno će biti najzanimljiviji. Tu su prikazane različite tehnike ispitivanja, od vizualnog pregleda u vidljivom svjetlu do kompjuterizirane tomografije.

Metode ispitivanja


Webexhibits: Investigating Bellini's Feast of the Gods 
[Web izložbe: Istraživanje Bellinijeve Gozba bogova]

Godine 1512. ferrarski je vojvoda od Giovannija Bellinija (1427.-1516.) naručio sliku Gozba bogova. Deset godina kasnije, 1522., slikar Dosso Dossi (oko 1490.-1542) drastično je izmijenio izgled krajolika u pozadini Bellinijeve slike. Sedam godina nakon njega Tizian (1490.-1576.) je još jednom preslikao taj dio slike.

Slika Gozba bogova

Slika Gozba bogova, remek-djelo talijanske renesanse, danas se čuva u Nacionalnoj galeriji u Washinghtonu. Dugo se tražio odgovor na pitanje kako su izgledale starije verzije slike i zbog čega je njezin izgled bio mijenjan. Odgovori na ta pitanja mogu se naći na stranici Istraživanje Bellinijeve Gozbe bogova.

Najzanimljiviji dijelovi stranice su Deconstruction [Razgradnja], gdje posjetitelj može pogledati sve tri kronološke faze slike, uz rendgenski i infracrveni snimak, te Pigments [Pigmenti], gdje su označene pozicije uzorkovanja, a klikom na svaku poziciju otvara se prozor s mikrofotografijom poprečnog presjeka i njegovim kratkim opisom. 

Pogled ispod površine slike


Prikaz poprečnog presjeka jednog uzorka