utorak, 4. prosinca 2012.

Za čitanje i istraživanje (2. dio)

PIŠU Josipa Krolo, Karmen Milić i Josip Nižetić 
Ispravila i dopunila: Sagita Mirjam Sunara, doc.


Lunder Conservation Center
[Centar za restauriranje Lunder]

Centar za restauriranje Lunder u Washingtonu posjetiteljima nudi priliku da zavire u konzervatorsko-restauratorsku struku. Laboratoriji i radionice nalaze se iza staklene stijenke pa posjetitelji mogu vidjeti kako konzervatori-restauratori rade na umjetninama. U Centru se nalaze tri laboratorija – za štafelajne slike, papir i trodimenzionalne predmete, tzv. objects lab – te radionice za štafelajne slike i ukrasne okvire.

Početna stranica

Na službenoj internetskoj stranici Centra predstavljen je rad svih laboratorija i radionica. Jednostavnim jezikom objašnjeno je koji se poslovi tu izvode. Nakon opisa slijedi video zapis jednog konzervatorsko-restauratorskog zahvata, a tu su i fotografije umjetnina prije i poslije zahvata popraćene kratkim opisom izvedenih radova.

Radionica za konzerviranje i restauriranje slika

Na stranici se mogu vidjeti alati s kojima restauratori rade, pogledati intervjui s uglednim konzervatorima-restauratorima, a tu je i kalendar aktivnosti. Zanimljivo je spomenuti da se rad Lunder centra za restauriranje može pratiti na Facebooku i Twitteru.

Radionica za restauriranje ukrasnih okvira učinila mi se osobito zanimljivom. Stručnjaci koji tu rade zaduženi su za očuvanje i restauriranje ukrasnih okvira iz Muzeja američke umjetnosti i Nacionalne galerije portreta. Prije nego što ih se izloži ili pošalje na izložbu, svi okviri moraju proći stručni pregled da bi se procijenilo stanje njihove površine, strukturna stabilnost i opći izgled. Zahvati koji se na okvirima najčešće izvode su: nadomještanje dijelova koji nedostaju, čišćenje, pozlaćivanje i toniranje površine. U slučajevima kada okvir ne odgovara stilskome razdoblju iz kojega potječe slika ili kada se više ne može koristiti, konzervatori-restauratori izrađuju nove.

Osim kratkog videa u kojemu se govori o konzerviranju i restauriranju ukrasnih okvira, na stranici se mogu vidjeti dva primjera zahvata: konzerviranje-restauriranje okvira slike (portreta) William C. Preston i okvira slike Hindu trgovci.

Prikaz umjetnine prije i nakon restauriranja


[Kanadski institut za restauriranje]

Kanadski institut za restauriranje (Canadian Conservation Institute) osnovan je 1972. godine sa ciljem očuvanja kulturnoga naslijeđa te zemlje. Institut svoju zadaću ostvaruje kroz istraživanja i razvoj konzervatorsko-restauratorskih tehnika, praktične zahvate, ali i širenje znanja – publiciranjem i organiziranjem programa stručnog usavršavanja. 

Institut je zarana prepoznao važnost koju internet ima za prenošenje informacija pa se  komunikacija s javnošću i informiranje o uslugama i aktivnostima ustanove odvijaju preko dvojezične internetske stranice.

Naslovna stranica

Početna stranica podijeljena je u tri dijela. U sredini se nalaze novosti. Lijevo je izbornik sa sedam kategorija: informacije o ustanovi, usluge, publikacije, obavijesti o stručnom usavršavanju (radionice, stažiranje i sl.), smjernice za čuvanje kulturne baštine. Posljednje dvije kategorije odnose se na odgovoran i transparentan rad ustanove. Desno od polja s novostima nalaze se korisni "alati", poput programa koji računa brzinu blijeđenja bojila i obojenih predmeta ili programa koji olakšava pakiranje lomljivih predmeta.

Pretraživanje stranice vrlo je jednostavno. Navigacijski izbornik u gornjem dijelu nudi francusku verziju teksta, povratak na naslovnicu, kontakt-brojeve, pomoć, tražilicu te vezu na stranicu kanadske vlade. 

Konzervatorima-restauratorima, vlasnicima kulturnih dobara i svima koji o kulturnim dobrima skrbe vjerojatno će najkorisniji biti tekstovi iz rubrike "CCI Notes". Članci pokrivaju širok spektar tema, a uglavnom sadrže popis literature i dobavljača. Neki su tekstovi ilustrirani. 

"Caring for" je još jedna zanimljiva rubrika. Tu se nalaze članci o čuvanju svih predmeta koji predstavljaju kanadsku kulturnu baštinu, od pletenih košara i totemskih stupova do CD-ova, fotografija i vozila. Nadalje, čitatelj u ovoj rubrici može pronaći informacije vezane uz očuvanje zbirki i povijesnih interijera.

Prikaz komore za kontrolirano sušenje totemskih stupova, objavljeno u: WARD, Philip, "Totem Poles Displayed Indoors", CCI Notes 6/7 (objavljeno 2002., revidirano 2008. god.)


[Fizika za restauratore] 

Tekstovi objavljeni na web stranici Conservation Physics (zapravo je riječ o e-knjizi), pokrivaju mnoštvo tema: od mikroklime, svjetlosti i fotokemijskih procesa do osobina materijala, mjernih uređaja i tzv. fizike zgrada. Autor tekstova je britanski znanstvenik Tim Padfield koji je prije umirovljenja radio u Muzeju Victoria i Albert u Londonu, Smithsonianovom laboratoriju u Washingtonu te Nacionalnom muzeju Danske. Područje njegova interesa je preventivna konzervacija, odnosno primjena fizike u očuvanju kulturne baštine. "Trebali bismo biti bolji u širenju tehničkog znanja i znanstvenih spoznaja," ističe, "sada kada internet gotovo besplatno može prenijeti informaciju svakoj osobi na svijetu."

Naslovna stranica

Tekstovi su popraćeni grafikonima, neki i ilustracijama. Kao primjer donosim dva grafikona iz članka "The absorption of water by materials" u kojemu autor objašnjava kako i u kojoj mjeri različiti materijali apsorbiraju vlagu. Prvi grafikon prikazuje odnos relativne vlažnosti zraka i ravnotežnog sadržaja vode u drvu. Isti taj odnos, ali pri različitim temperaturama, prikazan je na drugom grafikonu.

Iz članka koji objašnjava kako različiti materijali apsorbiraju vlagu