Teme predavanja


[Ažurirano u studenome 2013. godine]


Studenti prije svakog predavanja trebaju pročitati jedan ili više tekstova. Materijali koji nisu dostupni u knjižnici Umjetničke akademije, Sveučilišnoj knjižnici ili na internetu studentima će u PDF obliku biti poslani putem e-maila najkasnije pet dana prije predavanja. Budući da je većina radova na engleskom jeziku, studentima se savjetuje da organiziraju grupe za čitanje.


POPIS NASTAVNIH JEDINICA. POPIS OBAVEZNE LITERATURE

1. Metodologija stručnog i znanstvenog istraživačkog rada. Etika istraživanja. Kategorizacija članaka i publikacija. Struktura i pisanje seminarskih i diplomskih radova. Navođenje izvora podataka. Izrada popisa korištene literature. Struktura i pisanje stručnog elaborata i izvještaja. Izvori s interneta. Elektronički časopisi iz područja konzervacije-restauracije. Restauratorski blogovi
[3 p]

2. Posjet Sveučilišnoj knjižnici u Splitu: posudba knjižnične građe, posjet odjelu periodike, upoznavanje s bazama podataka i njihovim pretraživanjem, razgovor o digitalizaciji knjižnične građe
[3 p]

3. Što je konzervatorsko-restauratorska dokumentacija? Ferdo Goglia i Zvonimir Wyroubal: prilozi za nacionalnu povijest konzervatorsko-restauratorske dokumentacije. Dokumentacija danas: međunarodne odredbe. Dokumentacija kao predmet znanstvenog istraživanja. Projekt usmene povijesti Zaklade Američkog instituta za restauriranje 
[2 p + 1 v]

4. Osnove izrade pismene dokumentacije
[3 p]

5. Rječnik pojmova koji se koriste za opis umjetnina. Slikovni rječnici
[3 v]

6. Fotografija u konzervaciji-restauraciji: povijesni pregled. Što dokumentiramo fotografijom? Fotografsko snimanje u vidljivom dijelu spektra. Arhiviranje elektroničkih zapisa. Dugoročno čuvanje dokumentacije
[3 v]

7. Dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih zahvata na štafelajnim slikama i polikromiranom drvu na primjeru slike Gospa Lurdska iz crkve Imena Isusova / Imena Marijina u Postinju Gornjem
[2 p + 1 v]
 • SUNARA, Sagita Mirjam, “Tri primjera dokumentacije iz prakse Odsjeka za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu”, Zbornik 13. Seminara Arhivi, knjižnice, muzeji “Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture”, Zagreb, 2010.

8. Konzervatorsko-restauratorska radionica u sisačkome Parku skulptura: dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih zahvata na javnim skulpturama od metala
[2 p + 1 v] 

9. Dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih zahvata na kamenu na primjeru Peristila Dioklecijanove palače. Arhitektonska dokumentacija i suvremene tehnike snimanja građevina. Grafička dokumentacija
[1 p + 2 v]

10. Posjet Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika: dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih radova na kamenim spomenicima, dokumentiranje arheoloških lokaliteta i arheoloških nalaza [3 p]

11. Posjet Muzeju grada Splita: upoznavanje s muzejskom dokumentacijom [3 p]

12. Baza restauratorski evidentiranih umjetnina u Hrvatskoj – BREUH
[2 p + 1 v]

13. Novi izazovi: dokumentiranje djela suvremene umjetnosti. Metodologija i proces intervjuiranja
[2 p + 1 v]

14. Prezentiranje konzervatorsko-restauratorskih radova. Uključivanje javnosti u zaštitu kulturne baštine. [1 p + 2 v]

15. Prezentacija semestralnih projekata (seminara) [3 s]


DOPUNSKA LITERATURA
 • BONSANTI, Giorgio, "Contributions made by science to the Italian theory of restoration: an art historian's views", Conservation Science 2007 : Papers from the Conference held in Milan, Italy 10-11 May 2007, urednici: Joyce H. Townsend, Lucia Toniolo, Francesca Cappitelli, London : Archetype Publications, 2008., str. 9 - 14
 • DE LA RIE, Rene, "Ultraviolet radiation fluorescence of paint and varnish layers", Scientific Examination of Easel Paintings, uredili Roger Van Schoute i Helene Verougstraete-Marcq, Strasbourg - Council of Europe, 1986., str. 91 - 153
 • DUFFY, Kate; Janice CARLSON, "Science and Your Colection", The Winterthur Guide to Caring for Your Collection, The Henry Francis du Pont Winterthur Museum, 2000., str. 19 - 30
 • KILLICK, David, "Optical and Electron Microscopy in Material Culture Studies", Learning from Things, urednik W. David Kingery, Washington, D.C. : Smithsonian Institution, 1996., str. 204 - 215
 • McCRONE, Walter C., "Polarized Light Microscopy in Conservation: A Personal Perspective"JAIC online, vol. 33, br. 2, članak 2, str. 101 - 114
 • ODDY, Andrew W., "Microscopy in Archaeology – the Microscope as an Extension of the Eye", Microscopy in Archaeology Conservation, urednici M. Corfield i K. Foley, London : United Kingdom Institute for Conservation, 1982., str. 4 - 6
 • Pigments Through the Ages : Look Closer at Art and Pigments
 • The AIC Guide to Digital Photography and Conservation Documentation, Washington : American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, 2008.
 • "The Use of Ultraviolet Induced Visible-Fluorescence in the Examination of Museum Objects, Part 1"Conserve O Gram, National Park Service - Department of the Interior, prosinac 2000.
 • VAN ASPEREN DE BOER, J. R. J., "Examination by infrared radiation", Scientific Examination of Easel Paintings, uredili Roger Van Schoute i Helene Verougstraete-Marcq, Strasbourg - Council of Europe, 1986., str. 91 - 153, str. 109 - 130
 • VAN SCHOUTE, Roger; Helene VEROUGSTRAETE-MARCQ, "Radiography", Scientific Examination of Easel Paintings, uredili Roger Van Schoute i Helene Verougstraete-Marcq, Strasbourg - Council of Europe, 1986., str. 91 - 153, str. 131 – 154
 • WAINWRIGHT, Ian N. M., "Examination of Paintings by Physical and Chemical Methods - Part I"Canadian Conservation Institute – Conservations Information Database, 27. listopada 1989.
 • WAINWRIGHT, Ian N. M., "Examination of Paintings by Physical and Chemical Methods - Part II"Canadian Conservation Institute – Conservations Information Database, 29. studenog 1989.
 • WYROUBAL, Zvonimir, "Restauracija šest slika V. Carpaccia iz zadarske katedrale", Zbornik zaštite spomenika kulture, knjiga 1, svezak 1, 1950. g., urednici: dr. France Stele, Đurđe Bošković, Radivoje Ljubinković, Beograd: Savezni institut za zaštitu spomenika kulture, 1951., str. 75 - 81