nedjelja, 1. veljače 2015.

Evidentiranje pokretne baštine

PIŠE Jelena Hudinčec
Dopunila: Sagita Mirjam Sunara, doc.
Fotografije i legende: S. M. Sunara


U sklopu kolegija Metode istraživanja i dokumentiranja u konzervaciji-restauraciji i pod vodstvom docentice Sagite Mirjam Sunare, sredinom siječnja posjetili smo Župu Muć Donji. Mućki kraj, nekoć poznat pod nazivom Zmina, povijesno je bio vrlo važan. O tome svjedoči i pronalazak kamenog ulomka s natpisom kneza Branimira iz 888. godine, čiju važnost ne treba posebno isticati. (Osim što spominje ime hrvatskog vladara, to je ujedno i najstariji datirani natpis svih Slavena uopće.) Naš posjet mućkome kraju, međutim, nije bio vezan uz arheologiju: dobili smo zadatak evidentirati pokretna kulturna dobra u crkvi Imena Isusova/Imena Marijina u Postinju Gornjem.

Crkva Imena Isusova/Imena Marijina

Na okruglom prozoru na zvoniku uklesana je godina gradnje crkve: 1911.

Na mjestu na kojemu se ta crkva danas nalazi, a koje je od Splita udaljeno 45 minuta vožnje, ranije se, prema kazivanju mještana, nalazila manja, drvena crkva. Sadašnja je crkva neveliko kameno zdanje. Na okviru okrugloga prozora na zvoniku uklesana je godina njezine gradnje: 1911. Tijekom stotinu godina njezinoga postojanja, građevina i njezin inventar doživjeli su mnoge promjene. Najznačajnija promjena u interijeru bilo je pretvaranje izvornog bačvastog svoda u ravan drveni stop. Osamdesetih godina prošloga stoljeća sa stropa crkve skinuta je velika slika na platnu s prikazom Gospe Lurdske. Slika je završila u podrumu obližnje kuće, nekadašnje gostionice, odakle je 2006. dopremljena na Odsjek za konzervaciju-restauraciju Umjetničke akademije u Splitu. Konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici obavili su studenti našega Odsjeka pod vodstvom docentice Sunare. (Više o tom projektu možete pročitati ovdje.)

Osim preinaka građevine, treba spomenuti i nestručne 'restauratorske' zahvate koje su izveli dobronamjerni župljani vođeni željom da uljepšaju ili osvježe predmete koji se nalaze u crkvi. Slika s prikazom Gospe Lurdske, primjerice, bila je dobrim dijelom preslikana kako bi se prikrila oštećenja slikanog sloja. Srebrnom je bojom u cijelosti preslikano lijepo, izvorno polikromirano barokno raspelo koje se nalazi na zidu ispovjedaonice. Po dolasku u crkvu dočekao nas je jedan župljanin i ponosno nam pokazao kako je skulpturici Gospe rekonstruirao nedostajuću ruku; kaže da ga je smetalo to što je Gospa godinama bila sakata i da sada puno ljepše izgleda. Srećom, nova se ruka lako dade odstraniti – nikakva šteta nije učinjena.

Drveno polikromirano barokno raspelo je premazano srebrnom bojom u spreju.
Sondu na Kristovu licu otvorili su 2009. godine studenti konzervacije-restauracije

Skulptura Gospe koja je nedavno 'restaurirana'

Rekonstruirana ruka

Izvorna ruka. Gospina ruka i njezina odjeća su dobrim dijelom preslikani,
ali taj je zahvat izveden ranije

Briga koju župljani pokazuju za inventar svoje crkve više je nego pohvalna, a naš je zadatak, i zadatak konzervatora, da ih poučimo kako se ta baština čuva, što na umjetninama smiju raditi, a koje zahvate moraju povjeriti školovanim stručnjacima, odnosno restauratorima. Naš projekt ima još jedan važan cilj, a to je evidentiranje umjetnina koje se nalaze u crkvi. Taj će popis biti dostavljen nadležnom konzervatorskom odjelu uz zamolbu da se cijela zbirka preventivno zaštititi.

U crkvi su nas srdačno dočekali don Ivan Barišić, župnik, i Branko Šimičić, župljanin. Počastili su nas finim domaćim kolačima pa smo, puni 'slatke' energije, prionuli poslu. Pred nama se našlo puno različitih predmeta, od skulptura i križeva do procesijskih zastava i liturgijskog posuđa. Svakom smo predmetu dodijelili evidencijski broj. Zabilježili smo osnovne podatke o umjetnini (naziv, datacija, dimenzije itd.), a onda opisivali njezin izgled, tehnologiju izrade i zatečeno stanje. Podatke smo unosili u obrazac koji je pripremila naša profesorica.

Kroz ovaj smo zadatak naučili pažljivije gledati predmete, prepoznavati vrste oštećenja i otkrivati njihove uzroke, identificirati materijale, određivati vrijeme nastanka predmeta prema njegovim stilskim obilježjima... Usvojili smo osnovnu stručnu terminologiju potrebnu za dokumentiranje stanja predmeta, što je neizmjerno važno za naš budući posao.

Budući da je nedavno proslavljen blagdan Imena Isusova, skulptura Isusa je premještena iz niše na zidu iza glavnog oltara u prednji dio crkve

Moj kolega Josip Pašalić izgleda kao pravi detektiv!

Moj je zadatak bio opisati ikonu s prikazom Bogorodice s Djetetom.
U crkvi je bilo jako hladno pa smo se stisnuli oko električne grijalice

Moja zadaća, koju sam prihvatila s velikim oduševljenjem, bilo je opisivanje ikone s prikazom Bogorodice i Djeteta. Ikona se nalazi na sjevernom zidu crkve, iznad stepenica koje vode do kora. Slika je rađena uljenim bojama, a likovima se vide samo lica i ruke; sve ostalo skriveno je ispod tanke oplate od nekog neplemenitog metala. Na oplati su bijelom bojom iscrtani ornamenti. Slika je ukrašena raznobojnim papirnatim cvjetovima. Nalazi se u drvenom ukrasnom okviru koji je s prednje strane zatvoren staklom. Osobito je zanimljivo to što je na poleđini ikone zalijepljen list papira s posvetom.

Ikona, prednja strana

Ikona, poleđina

Umjetnina je prilično oštećena. Papir na poleđini zahvaćen je gljivicama, onečišćen produktima korozije od željeznih čavlića, a na jednom se dijelu odvaja od podloge. Na ukrasnom okviru vide se rupice od  insekata. U donjem dijelu slike nataložena je prljavština. Ornament koji je bijelom bojom naslikan na metalnoj oplati mjestimično je oštećen. Na Bogorodičinoj kruni primjećuju se tragovi lijepila...Kad smo završili s poslom, svaki smo predmet vratili na njegovo mjesto i krenuli natrag put Splita. Kroz razgovor s kolegama zaključila sam da su, baš kao i ja, oduševljeni našom prvom terenskom nastavom i da s nestrpljenjem iščekuju još koji takav zadatak!Nekoliko linkova za znatiželjne: 
Metodologija rada evidentiranja pokretne kulturne baštine
Projekt evidentiranja sakralne baštine u splitskome zaleđu
Proslava stote obljetnice crkve Imena Isusova/Imena Marijina u Postinju Gornjem