ponedjeljak, 5. ožujka 2012.

Dokumentacija: zašto je važna, za koga je čuvamo?

ZAŠTO JE DOKUMENTACIJA VAŽNA? ZA KOGA JE ČUVAMO?

Frances Dragičević:
Smatram da dokumentacija predstavlja povijesni zapis o umjetnini, jer nas upoznaje s uvjetima u kojima se umjetnina čuvala, uzrocima oštećenja i materijalima koji su korišteni u konzervatorsko-restauratorskom zahvatu. Te će informacije biti od koristi budućim restauratorima, stoga je poželjno da dokumentacija bude što opsežnija (detaljnija) i preciznija. Dokumentirati je važno (i) zbog napretka struke. Dokumentacija treba biti dostupna stručnoj i široj javnosti. Ipak, dokumentacija za širu javnost treba se razlikovati od dokumentacije za stručnu javnost. Dokumentacija treba biti dostupna i vlasniku, a poželjno je da uključuje smjernice za čuvanje i izlaganje umjetnine.
Frances Dragičević (u sredini) smatra da dokumentacija predstavlja povijesni zapis o umjetnini 


Filipa Sršen:
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija je skup znanstveno vjerodostojnih informacija. Znanstvena vjerodostojnost je važna jer će dokumentaciju koristiti drugi restauratori, konzervatori i istraživači. Dokumentaciju treba sačuvati, jer je ona od velike pomoći kod budućih istraživanja, restauriranja ili provođenja mjera zaštite. Konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju možemo usporediti s nalazima u medicinskoj praksi. Pored toga što "stare" dijagnoze, odnosno rezultati ispitivanja, olakšavaju ponovni rad na umjetnini, one skraćuju vrijeme potrebno za njezino "spašavanje" pa se možemo posvetiti drugim, ugroženijim umjetninama.

Josipa Marić:
Dokumentirati je važno jer se tako čuvaju informacije. Te će informacije budućim naraštajima olakšati istraživanje i prikupljanje novih informacija. Ako znamo koje su metode istraživanja i tehnike restauriranja korištene u prošlosti, a poznati su nam i njihovi rezultati, znamo koje metode i materijale mi trebamo odabrati, odnosno koje trebamo izbjegavati. Dokumentacija nam pomaže u praćenju stanja umjetnine te ocjeni učinkovitosti zahvata.

Anamarija Krstičević:
Dokumentacija se mora (sa)čuvati radi uvida u stanje neke umjetnine, ali i zato da bi se drugim restauratorima i konzervatorima olakšao posao. Kvalitetnom dokumentacijom smanjit ćemo istraživački posao onima koji nakon nas budu radili na umjetnini; budućim restauratorima objasnit ćemo koje smo materijale koristili i zašto. Kroz pisane i slikovne zapise restauratori mogu usporediti zatečeno stanje umjetnine sa stanjem nakon posljednjeg zahvata. Iz ovoga bi razloga dokumentacija trebala biti dostupna javnosti, osobito stručnoj.

Anamarija Krstičević kaže da kvalitetna dokumentacija može olakšati posao budućim restauratorima i istraživačima